دانلود فایل(بررسی خسران و آثار آن در قرآن، ویژگی های خاسرین ، عوامل خسران و راههای جلوگیری از خسران زدگ)

بررسی خسران و آثار آن در قرآن، ویژگی های خاسرین ، عوامل خسران و راههای جلوگیری از خسران زدگ|30020190|bno34054068|بررسی خسران و آثار آن در قرآن, ویژگی های خاسرین , عوامل خسران و راههای جلوگیری از خسران زدگی
در حال حاظر فایل کامل و برتر با عنوان بررسی خسران و آثار آن در قرآن، ویژگی های خاسرین ، عوامل خسران و راههای جلوگیری از خسران زدگ آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 147

فهرست مطالب

فصل اول:طرح تحقیقمقدمهاهمیت و ضرورت بحثپیشینه تحقیقاهداف تحقیقسوالهای تحقیقفرضیه هاروش تحقیقفصل دوم:یافته های تحقیقبخش اول:تعریف خسران،ویژگیها و مصادیق آنالف)بررسی معنای لغوی واژه خسرانب) مصادیق خسرانج)ویژگیهای خاسرینبخش دوم:عوامل خسران و راههای جلوگیری از آنالف)عوامل خسران1-تکذیب و انکار2- کفر3-باز داشتن مردم از راه خدا4-ظلم کردن5-شرک ورزیدن به خدا6-پذیرش ولایت شیطان7-دروغ و افتراء به خداوند8-آلوده کردن نفس و اطاعت از آن9-باطل اندیشی و باطل کاری10- شکستن پیمانها11- قطع پیوندها12- فساد در زمین13-سوء ظن داشتن بخدا14-مشغول شدن به دنیا و غفلت از یاد خدا15- فرو رفتن در فسادو بهره برداری از امکانات مادی در مسیر گناهان16-عملکرد ضعیف در مسولیت17- درخواست بدون علمب:راههای جلوگیری از خسران:1-ایمان آوردن2- انجام اعمال شایسته3-سفارش کردن به حق4- سفارش کردن به صبر5- تزکیه نفس6-هدایت ویژه الهی7- تسلیم در برابر خدابخش سوم:آثار و نتایج خسران:الف)آثار خسران در دنیا1-حسرت کشیدن و مغلوب شدن2- حبط اعمال3- ندامت و پشمیانی4- نازل شدن عذاب الهی5- گرفتار همنشین بد شدن در دنیاب) آثار خسران در آخرت:1- ورود به جهنم2- عذاب شدید3- خلود در جهنم4- خوار و ذلیل بودن در آتش جهنم5- فریادهای آنها را پاسخی نیست6- بر دوش کشیدن بار سنگین گناهان7- دچار حسرت گردیدن8- زشت و بد منظر شدن9- درخواست شفاعت و بازگشت به دنیا10- نابود شدن خدایان و سخنان دروغین آنها11- نهایت دوری از رحمت خداوند12- حبط اعمالنتیجه گیریفهرست منابع ومآخذفصل اول:طرح تحقیق

مقدمه:حمد و سپاس خدایی را سزاست که انسان را از خاک آفرید و در او از روح خود دمید ، سپس خود را بر آفریدن او ستود و ملائکه را به سجده بر او امر کرد و بیان کرد که انسان را به هدف عبادت آفرید و او را خلیفه خود در زمین قرار داد .و درود بر پیامبران الهی که پیوسته برای هدایت انسان مأمور گشتند و او را به نعیم بهشتی بشارت و از عذاب الهی ترساندند .و درود بر پیامبر خاتم که اشرف پیامبران اوست و درود بر کتاب هدایت الهی قرآن که در بردارنده رطب و یابس است .انسان طالب هدایت و سعادت ابدی باشد راهی ندارد جزء اینکه پناه ببرد به قرآن مجید که کلام خدای عزیز عالم است و دستورات قرآن مجید را به کار ببندد . زیرا عمیق ترین و زیباترین و فصیح ترین کلام ، کلام خداست و قرآن که معجزء باقی پیغمبر است برای هدایت خلق آمده و تا قیامت کلامی به زیبایی قرآن نخواهد آمد .اما در راه هدایت ، همواره رهزنانی بوده اند که انسان را از صراط مستقیم بازداشته اند و او را به خسران و زیانکاری کشانده اند و باعث شده اند او تمام سرمایه های وجودی خود را برای حرکتی بی انتها به سوی کمال از دست بدهد .در آیات متعددی از قرآن کریم به موضوع خسران و مطالب مربوط به آن پرداخته شده است .نگارنده در این تحقیق می کوشد تا با بررسی آیات مربوط به خسران در حد توان خود ، تصویری جامع از این موضوع در دیدگاه قرآن ارائه کند .تلاش شده است در توضیح آیات از تفاسیر گوناگون استفاده شود و البته از این نکته غفلت نشده است که تحقیق صرفا به محلی برای نقل اختلافات تبدیل نشود . همچنین در مواردی از کتب اخلاقی استفاده شده است .اهمیت و ضرورت بحث:با نگاهی اجمالی به سوره عصر می فهمیم که قرآن همه انسان ها را در خسران و زیانکاری اعلام کرده و در این میان جماعتی که ایمان آورده اند و عمل صالح انجام می دهند و تواصی به حق و صبر دارند،از آن مستثنی شده اند.لذا این خود دلیلی است بر اهمیت و ضرورت مطلب که برای این جانب انگیزه ای گردید که به بررسی و تحقیق در موضوع خسران و آثار آن در قرآن بپردازم.در این تحقیق مفهوم خسران و مصادیق و ویژگی های آن را مورد بررسی قرار داده و عوامل آن را با استفاده از آیات قرآنی بیان کرده ام و همچنین راهکارهای قرآنی از ابتلا به خسران آورده شده تا از نتایج سوء آن در دنیا و آخرت مصون مانده و به رشد و سعادت واقعی برسیم.

مروری بر مطالعات انجام شده:این جانب پس از جستجوی منابع ،تنها دو مورد یافتم که در آنها به صورت خاص به موضوع خسران پرداخته شده بود که عبارتند از :پایان نامه کارشناسی با عنوان «عوامل و پیامدهای خسران در آیینه قرآن و حدیث» از خانم اکرم دیانی که در هشت بخش تنظیم شده است:بخش اول:کلیاتی در باب خسرانبخش دوم:حوزه های خسرانبخش سوم:تعابیر گوناگون خسران در قرآن کریمبخش چهارم: شناخت خاسرین و ویژگیهای آنانبخش پنجم:عوامل خسران از دیدگاه قرآنبخش ششم: آثار و نتایج خسرانبخش هفتم:زمان بروز و ظهور خسرانبخش هشتم:راه های جلوگیری از خسرو همچنین در کتاب «حدیث هدایت» از علی لطفی که در باب اول به بررسی معنای خسران و زیانکاران واقعی می پردازد.